• A-
  • A
  • A+
  • strona kontrastowa
Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

    • Tel.: 22 822-06-42

Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018

4 września - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23-31 grudnia - zimowa przerwa świąteczna

15 - 28 stycznia - ferie zimowe

29 marca - 3 kwietnia - wiosenna przerwa świąteczna

22 czerwca - zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych :

02.11, 30.04, 02.05, 04.05, 01.06 

 

Harmonogram spotkań z rodzicami:

14 września -  zebranie z rodzicami
12 października - spotkania indywidualne
16 listopada - zebranie z rodzicami
7 grudnia -   spotkania indywidualne
11 stycznia - zebranie z rodzicami
15 luty - spotkania indywidualne
22 marca -  zebranie z rodzicami
12 kwietnia - zebranie Prezydium Rady Rodziców
10 maja  - zebranie z rodzicami