• A-
  • A
  • A+
  • strona kontrastowa
Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

    • Tel.: 22 822-06-42

Kalendarz Roku Szkolnego 2018/2019

3 września - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

22 grudnia - 1 stycznia - zimowa przerwa świąteczna

28 stycznia - 10 lutego  - ferie zimowe

18- 23  kwietnia - wiosenna przerwa świąteczna

19 czerwca - zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych :

02.11,  02.05

 

Harmonogram spotkań z rodzicami:

13 września -  zebranie z rodzicami

20 września - zebranie Prezydium Rady Rodziców
18 października - spotkania indywidualne
15 listopada - zebranie z rodzicami
6 grudnia -  zebranie z rodzicami
17 stycznia - zebranie z rodzicami
14 marca -  zebranie z rodzicami
21 marca - zebranie Prezydium Rady Rodziców
9 maja  - zebranie z rodzicami