• A-
  • A
  • A+
  • strona kontrastowa
Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

    • Tel.: 22 822-06-42

Kalendarz Roku Szkolnego 2019/2020

2 września - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23 grudnia - 3 stycznia - zimowa przerwa świąteczna

10 lutego - 23 lutego  - ferie zimowe

9 kwietnia - 14  kwietnia - wiosenna przerwa świąteczna

26 czerwca - zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
 
2,01. 3,01. 12.06
16.06, 17.06, 18.06 - Egzamin Ósmoklasisty

 

Harmonogram spotkań z rodzicami:

12 września -  zebranie plenarne, zebrania klasowe

17 października - dzień otwarty

5 grudnia -  zebrania klasowe

6 lutego - zebranie plenarne, zebrania ogólne

12 marca - dzień otwarty

14 maja -  zebranie plenarne, zebrania ogólne

4 czerwca - zebrania klasowe