Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

    • Tel.: 22 822-06-42

  • youtube
  • bip
  • etwinning
  • szkoła z pomysłem

Kalendarz Roku Szkolnego 2022/2023

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

1 września 2022 r

 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2022 r

 

3.

Ferie zimowe

 

13 – 26 lutego 2023 r

 

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Egzamin ósmoklasisty

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Jubileuszu Szkoły

1. część humanistyczna –

23 maj 2023

 

2. część matematyczno-przyrodnicza –

24 maj 2023

 

 

3. język obcy nowożytny –

25 maj 2023

 

30 maj 2023

7.

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

 

23 czerwca 2023 r

 

8.

Ferie letnie

 

24 czerwca - 31 sierpnia 2023

 

Zebrania z rodzicami  2022/2023

15 września - zebranie ogólne  i w klasach)

13 października - konsultacje indywidualne

8 grudnia - zebranie  (zagrożenia)

9 lutego - zebranie

30 marca - konsultacje indywidualne

25 maja -zebranie  (zagrożenia)