Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

    • Tel.: 22 822-06-42

  • youtube
  • bip
  • etwinning
  • szkoła z pomysłem

Psycholog

W naszej szkole gabinet psychologa jest miejscem gdzie, uczniowie znajdują zrozumienie, akceptację, wysłuchanie.

Zadania psychologa w szkole

Diagnoza

Głównym adresatem wszelkich działań psychologa w szkole jest uczeń. Psycholog rozpoznaje (diagnoza) potencjalne możliwości uczniów oraz ich sytuację wychowawczą. Takie rozpoznanie poprzedzają  wszelkie działania profilaktyczne, mediacyjne, interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
Praca psychologa szkolnego polega na zbieraniu informacji na temat klientów (uczniów, rodziców, nauczycieli), problemów czy zjawisk. Odbywa się to podczas badań psychologicznych, które przyjmują formę: ankiety, rozmowy, obserwacji, testu, kwestionariusza, rysunku itp. Obok informacji zaczerpniętych z takich badań, psycholog wykorzystuje informacje pochodzące z innych źródeł: od uczniów, nauczycieli, dyrekcji, pracowników obsługi szkoły, rodziców, własnych obserwacji, doświadczeń i odczuć.
Właściwe rozpoznanie problemów pomaga opracować koncepcje pracy z uczniem czy też  z klasą oraz z współpracy z rodzicami i nauczycielami.

Spotkania grupowe

Do zadań psychologa  należy także organizowanie warsztatów, których celem jest wyposażenie ucznia w niezbędną wiedzę i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w unikaniu zagrożenia, skutecznego odmawiania i szukania pomocy. Podczas zajęć warsztatowych psycholog pomaga uczniom w integrowaniu klasy, budowaniu pozytywnego wizerunki własnej osoby i klasy.

Celem pracy z grupą często jest rozwiązanie konkretnego problemu, konfliktu, niejednokrtonie mediacja. W takim przypadku chodzi nie tylko o jednorazowe rozwiązanie problemu, ale przede wszystkim o otwarcie komunikacji, wyposażenie w umiejętność rozwiązywania konfliktów, uwolnienie z negatywnych emocji. Jest to jeden ze sposobów integrowania grupy, która zaczyna darzyć siebie większym zaufaniem, zna swoje możliwości i ograniczenia. Przykładem takich spotkań są cyklicznie odbywające się zajęcia z programu „Przyjaciele Zippiego”.

Mediacja

Przez cały okres pracy w szkole psycholog buduje swój wizerunek negocjatora. Dąży do tego, by być osobą godną zaufania, pomocną, a przede wszystkim skuteczną. Dlatego tak ważna w tym zawodzie jest komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktu, umiejętność słuchania, otwartość i empatia. Psycholog powinien także być osobą, która docenia inicjatywę innych, a przede wszystkim szanuje godność drugiej osoby.
Satysfakcję z wykonywania tego zawodu osiąga się wtedy, kiedy uczniowie chętnie przychodzą po pomoc, rodzice są wdzięczni za poradę, a nauczyciele stosują zalecenia psychologa w kwestii prowadzenia zajęć.

Spotkania indywidualne

Niektóre problemy, przed którymi stają nasi uczniowie wymagają dyskrecji, dlatego psycholog często przeprowadza z nimi indywidualne rozmowy. 

Spotkania zespołów klasowych

W celu efektywnego sprawowania funkcji wychowawczej co najmniej dwa razy w semestrze odbywają się zebrania zespołów klasowych (wszyscy nauczyciele prowadzący daną klasę), by ustalić wspólne oddziaływania. Psycholog jest moderatorem tych zebrań.

Zapraszamy do kontaktu z psychologami

Godziny pracy psychologów

  Julia Wójcik
poniedziałek 11.10-13.00
wtorek

11.10-12.00
13.00-14.00
14.00-15.00 zaj. indywidualne
15.15-16.00 TUS KN

środa

7.00-7.30
7.30-8.30 TUS
10.00-15.00

czwartek

11.00-12.00 zaj. indywidualne
12.00-15.00

piątek

7.00-7.20
7.20-8.00 zaj. indywidualne
8.00-10.10
10.10-10.50 TUS
10.50-14.30