• A-
  • A
  • A+
  • strona kontrastowa
Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

    • Tel.: 22 822-06-42

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Najbliższe posiedzenie komisji 
24 października 2018

Regulamin

Wniosek do komisji socjalnej

Oświadczenie świadczenie urlopowe dla pracowników niepedagogicznych

Szanowni Państwo, poniżej będziemy zamieszczali uwagi po ostatnich posiedzeniach komisji pracującej nad świadczeniami socjalnymi