• A-
  • A
  • A+
  • strona kontrastowa
Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

    • Tel.: 22 822-06-42

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się 11.06.2021r. o godzinie 11.30.

Komisja będzie rozpatrywała wnioski według nowego regulaminu i zatwierdzonego preliminarza.

.......... 

Posiedzenie Komisji Socjalnej w dniu 5.06.2020 oraz odbiór bonów od 01.06.2020 zgodnie z harmonogramem (reżim sanitarny) 

Pierwsze posiedzenie komisji socjalnej w tym roku odbędzie się 29.03.2019r. Podania prosimy złożyć do 28.03.2019r. Aby otrzymać bony wystarczy złożyć informacje o przychodach, załącznik nr 2 do regulaminu. Jeśli przychód brutto na członka rodziny przekracza 3000,00 brutto, to nie trzeba go wykazywać, w pozostałych przypadkach należny rzetelnie wypełnić  powołując się na jakiś dokument, komisja może wezwać do przedstawienia udokumentowania. Wpisujemy wszystkie osoby stanowiące gospodarstwo domowe, nie tylko te które generują przychód.

 

Najbliższe posiedzenie komisji:
 kwiecień 2021

WNIOSKI MOŻNA PRZESYŁAĆ POCZTĄ LUB MAILEM

Regulamin

Wniosek do komisji socjalnej

Oświadczenie świadczenie urlopowe dla pracowników niepedagogicznych

Oświadczenie o sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej (kliknij

Szanowni Państwo, poniżej będziemy zamieszczali uwagi po ostatnich posiedzeniach komisji pracującej nad świadczeniami socjalnymi.