Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

    • Tel.: 22 822-06-42

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Najbliższe posiedzenie komisji 
30 października 2017

Wniosek do komisji socjalnej

Oświadczenie świadczenie urlopowe dla pracowników niepedagogicznych

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy uwagi po ostatnim posiedzeniu komisji pracującej nad świadczeniami socjalnymi