• A-
  • A
  • A+
  • strona kontrastowa
Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

    • Tel.: 22 822-06-42

Obiady

Opłata za obiady X 2020 r. KLIKNIJ

​​​​

PRZERWY OBIADOWE (KLIKNIJ

Opłaty można dokonać przelewem na numer konta podany poniżej lub u intendenta w dniach:

Poniedziałek w  godz. 7.00-10.00

Wtorek w godz.  14.00-16.00

Piątek w godz. 14.00-16.00

Nr rachunku bankowego, na który dokonujemy wpłaty: 82 1030 1508 0000 0005 5012 2065

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną opłat  należy dokonywać przelewem  na podany rachunek bankowy. Opłaty gotówkowe będą przyjmowane w wyjątkowych stuacjach po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły.

Z powodu zawieszenia zajęć dydaktycznych w miesiącu marcu na kontach uczniów powstała nadpłata (lub niedopłata) za posiłki . W pierwszym tygodniu września uczniowie korzystający z obiadów otrzymają w dzienniczku informację o wysokości kwoty należnej za wyżywienie we wrześniu. Rodzice uczniów rozpoczynający naukę w naszej Szkole dokonują wpłaty według poniższego wyliczenia.

Szanowni Państwo, od dnia 01.09.2015r., kuchnia szkolna podlega regulacjom Rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia (Dz.U. 2015, poz. 1256), znowelizowanej Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2015 poz. 35) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności. Pragniemy zwrócić uwagę, że potrawy i sposób ich przygotowania podlegają dostosowaniu.

ZGŁOSZENIE DO STOŁÓWKI

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIADÓW 

DEKLARACJA RODZICÓW - PROGRAM - WARZYWA - OWOCE - MLEKO

 

JADŁOSPIS

  • 2020-09-02

    DATA ROZPOCZĘCIA