Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

    • Tel.: 22 822-06-42

  • youtube
  • bip
  • etwinning
  • szkoła z pomysłem

Szkoła z pomysłem

Mamy to 😊😊😊😊

Nasza szkoła znalazła się wśród zaszczytnego grona placówek, które otrzymały Honorowe Wyróżnienie „Szkoła z Pomysłem” Prezydenta m.st. Warszawy.

Naszą supermocą okazało się budowanie jedności w różnorodności 😊

W naszej szkole jest wielu uczniów odmiennej narodowości, kulturze i religii, co zainicjowało szereg działań zmierzających do budowania różnorodnej wspólnoty. Wszystkie nasze inicjatywy ukierunkowane zostały na ukazywanie neuroróżnorodności, różnorodności kulturowej  i religijnej oraz budowanie postawy akceptacji, tolerancji i zapobieganie wykluczeniu społecznemu w ramach m.in.:

  • · projektu WIE "Polska barwnego folkloru i dobrego humoru" mającego na celu ukazanie różnorodności kulturowej Polski,

  • · projektu WIE "Poznaj, poczuj, dotknij, wiara - to nas łączy" ukazującego różnorodność religijną i kulturową,

  • · Tygodnia Dbania O Relacje "Akcja- Relacja" mającego na celu budowanie uważności na drugiego człowieka,

  • · akcji "Każdy inny, wszyscy równi" szerzącej postawę tolerancji oraz ukazującej neuroróżnorodność i potrzebę uświadamiania innych.

Zdajemy sobie sprawę z tego jak bardzo różnorodność poszerza światopogląd i oferuje lepszy sposób na zrozumienie innych poprzez poznanie ich zwyczajów, tradycji i wiary. Dokładamy wszelkich starań by przełamywać stereotypy dotyczące niepełnosprawności. Nasza szkoła jest miejscem, w którym zgodnie z jej mottem - pomagamy uczniom rozwinąć skrzydła. I tak jak różne są motyle, tak różni jesteśmy i my. Możemy się pięknie różnić.