• A-
 • A
 • A+
 • strona kontrastowa
Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

  • Tel.: 22 822-06-42

Kadra

Dyrektor szkoły     Elżbieta Nowakowska
 

Wicedyrektor szkoły   Iwona Gaj

Kierownik świetlicy    Michał Szympliński

Psycholog Julia Wójcik

Psycholog Aneta Syryło

Pedagog Kamilla Zawadzka

Terapeuta zachowań Agnieszka Somerfeld

Doradca metodyczny Ewa Antoszkiewicz

Nauczyciele

 • Adam Baranowski  - nauczyciel geografii
 • Łukasz Barszczewski  - nauczyciel religii
 • Magdalena Bogdan-Gaweł  - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I
 • Agnieszka Borowa- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II; terapeuta SI
 • Katarzyna Bućko - wychowawca świetlicy
 • Monika Czernecka - wychowawca klasy III gimnazjum
 • Beata Florczak - wychowawca klasy V
 • Agnieszka Florek - Wójtowicz- nauczyciel 
 • Iwona Gaj- wicedyrektor, nauczyciel jęz. polskiego, terapeuta SI
 • Marcin Gała - wychowawca klasy VI
 • Joanna Gąsiorowska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I
 • Małgorzata Gąsowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy V
 • Jadwiga Gregorczyk - wychowawca świetlicy, wychowawca klasy VII
 • Robert Grochalski - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Katarzyna Hyjek - nauczyciel matematyki, wychowawca klasy IV
 • Arkadiusz Johan - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca świetlicy
 • Anna Kolenda - nauczyciel, wychowawca klasy V
 • Justyna Kolo - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Tomasz Kosmalski - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy VII
 • Justyna Kościańczuk - wychowawca klasy VIII
 • Jagoda Kubicka - wychowawca klasy VIII
 • Michał Szympliński - wychowawca fizyki, kierownik świetlicy
 • Małgorzata Lechowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta SI, wychowawca klasy III
 • Renata Łuczka -  nauczyciel informatyki, przyrody,biologii, terapeuta SI
 • Hanna Matusik  - nauczyciel muzyki
 • Paulina Noworolnik - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy VII,
 • Magdalena Osman - nauczyciel języka polskiego
 • Urszula Parol - nauczyciel 
 • Konrad Pyrek - nauczyciel etyki
 • Ewa Pluszczyńska - wychowawca klasy V
 • Jan Gustaw Rokita - bibliotekarz
 • Mateusz Wiśniewski - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Radosław Sarnecki - nauczyciel wychowania fizycznego, terapeuta integracji sensorycznej
 • Monika Stęślik - nauczyciel biologii i chemii, wdż
 • Agata Szaraniec - wychowca klasy III gimnazjum
 • Hubert Szczęch - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy V
 • Marlena Szczęch - nauczyciel
 • Michał Szympliński - nauczyciel matematyki i fizyki, kierownik świetlicy
 • Justyna Walędzik - wychowawca świetlicy,wychowawca klasy VII
 • Kinga Walkowiak - nauczyciel plastyki
 • Dorota Więckowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I
 • Iwona Zielińska - wychowawca świetlicy
 • Urszula Zielińska - wychowawca świetlicy

Terapeuci

 • Ewa Antoszkiewicz  - terapeuta stymulacji słuchowej metodą Johansena; doradca metodyczny m.st. Warszawy ds. kształcenia specjalnego
 • Monika Litwin - muzykoterapeuta
 • Urszula Czerwińska - Rut - neurologopeda
 • Katarzyna Furtak - terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
 • Ewelina Kamińska - terapeuta integracji sensorycznej 
 • Joanna Kołucka - terapeuta biofeedback, biblioterapeuta
 • Paulina Mosur - terapeuta integracji sensorycznej
 • Elżbieta Nowakowska - dyrektor, terapeuta prowadzący zajęcia metodą  W. Sherborne
 • Magdalena Pyra- logopeda
 • Żaneta Ryszawa - arteterapia
 • Aneta Syryło - psycholog
 • Monika Ulatowska-Radzka - terapeuta integracji sensorycznej
 • Agata Wochna - reedukator, terapeuta stymulacji słuchowej metodą Johansena
 • Urszula Wróblewska -  terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
 • Kalina Zajączkowska – logopeda
 • Kamilla Zawadzka - pedagog, terapeuta SI
 • Julia Wójcik - psycholog, terapeuta biofeedback
 • Agnieszka Somerfeld - terapeuta zachowania

 

Pomoc nauczyciela

 • Maciej Adamski
 • Anna Czernak
 • Agata Dąbrowska
 • Łukasz Hac
 • Sebastian Lisowski
 • Justyna Łuczkowska
 • Agnieszka Mazur
 • Monika Morawska
 • Klaudia Patoleta
 • Joanna Pietrzykowska
 • Agata Poczman
 • Magdalena Przybylska
 • Olga Sawicka
 • Małgorzata Sekular
 • Anna Stankiewicz
 • Szymon Szczepańczyk
 • Grażyna Tomaszewska
 • Agnieszka Zajączkowska
 • Iwona Zielińska

 

Pracownicy administracji i obsługi

 • Beata Boczkowska - woźna
 • Grażyna Brysiak - intendent
 • Małgorzata Gaj - sekretarz szkoły
 • Agata Godowska - kucharz
 • Hanna Hrydzewicz - kierownik gospodarczy
 • Katarzyna Libura - informatyk
 • Zygmunt Nowakowski - dozorca
 • Agnieszka Nienałtowska - sprzątaczka
 • Dorota Sobolewska - pomoc administracyjna 
 • Janina Walter - pomoc kuchenna
 • Mirosław Wędel - konserwator
 • Edyta Winiarska - starsza woźna