Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

  • Tel.: 22 822-06-42

 • youtube
 • bip
 • etwinning
 • szkoła z pomysłem

Kadra

 

 

Dyrektor szkoły     Elżbieta Nowakowska
 

Wicedyrektor szkoły   Karol Seroczyński

Wicedyrektor szkoły   Hubert Szczęch

 

Psycholog Monika Bodzańska

Psycholog Julia Wójcik

 

Pedagog Anna Mielecka

Terapeuta zachowań Agnieszka Somerfeld

Doradca metodyczny Ewa Antoszkiewicz

Nauczyciele

 • Monika Bodzańska - wychowawca świetlicy, psycholog
 • Łukasz Barszczewski  - nauczyciel religii
 • Magdalena Bogdan-Gaweł  - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy
 • Agnieszka Borowa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy, terapeuta SI
 • Beata Florczak - wychowawca
 • Agnieszka Florek - Wójtowicz- nauczyciel j. polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowawca
 • Iwona Gaj -  nauczyciel jęz. polskiego, terapeuta SI
 • Marcin Gała - nauczyciel plastyki, techniki, wychowawca
 • Joanna Gąsiorowska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca
 • Małgorzata Gąsowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, wychowawca
 • Jadwiga Gregorczyk - wychowawca świetlicy, wychowawca
 • Robert Grochalski - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Katarzyna Hyjek - nauczyciel matematyki, wychowawca
 • Arkadiusz Johan - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca świetlicy, nauczyciel wychowania fizycznego
 • Anna Kolenda - nauczyciel, wychowawca
 • Justyna Kolo - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca
 • Justyna Kościańczuk - wychowawca
 • Jagoda Kubicka - wychowawca
 • Michał Szympliński - nauczyciel fizyki, matematyki
 • Małgorzata Lechowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta SI, wychowawca
 • Renata Łuczka -  nauczyciel informatyki, przyrody, biologii, terapeuta SI, wychowawca
 • Hanna Matusik  - nauczyciel muzyki
 • Magdalena Osman - Plich - nauczyciel języka polskiego, wychowawca
 • Urszula Parol - wychowawca świetlicy
 • Konrad Pyrek - nauczyciel etyki
 • Ewa Plusczyńska - wychowawca
 • Jan Gustaw Rokita - bibliotekarz
 • Monika Stęślik - nauczyciel chemii
 • Hubert Szczęch - wicedyrektor, nauczyciel języka angielskiego
 • Justyna Walędzik - wychowawca świetlicy
 • Kinga Walkowiak - nauczyciel plastyki, techniki
 • Dorota Więckowska - wychowawca świetlicy
 • Iwona Zielińska - wychowawca świetlicy
 • Paulina Mosur - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca, terapeuta SI
 • Agata Dąbrowska - wychowawca świetlicy, nauczyciel wychowania fizycznego
 • Katarzyna Szatkowska - wychowawca świetlicy, wychowawca
 • Karol Seroczyński - wicedyrektor, wychowawca świetlicy

Terapeuci

 • Ewa Antoszkiewicz  - terapeuta stymulacji słuchowej metodą Johansena; doradca metodyczny m.st. Warszawy ds. kształcenia specjalnego
 • Urszula Korzeniowska- neurologopeda
 • Joanna Kołucka - terapeuta biofeedback, biblioterapeuta, wdż
 • Paulina Mosur - terapeuta integracji sensorycznej
 • Elżbieta Nowakowska - terapeuta prowadzący zajęcia metodą  W. Sherborne
 • Aleksandra Skibowska- neurologopeda
 • Monika Czernecka - logopeda
 • Żaneta Ryszawa - arteterapia
 • Agata Wochna - reedukator, terapeuta stymulacji słuchowej metodą Johansena
 • Urszula Wróblewska -  terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
 • Julia Wójcik - psycholog, terapeuta biofeedback
 • Agnieszka Somerfeld - terapeuta zachowania
 • Iwona Gaj - terapeuta SI

 

Pomoc nauczyciela

 • Agnieszka Mazur
 • Anna Rowińska
 • Emilia Gajewska
 • Alina Sokół
 • Anna Wiśniewska
 • Anna Stankiewicz
 • Małgorzata Jancz
 • Małgorzata Kaczkiełło
 • Urszula Buraczewska
 • Ewa Sadkowska
 • Andrzej Wiącek
 • Leszek Bogucki
 • Joanna Listwan
 • Marianna Stalenko
 • Jana Nowicka

 

Pracownicy administracji i obsługi

 • Małgorzata Gaj - sekretarz szkoły
 • Agata Godowska - kucharz
 • Hanna Hrydzewicz - kierownik gospodarczy
 • Zygmunt Nowakowski - dozorca
 • Agnieszka Nienałtowska - woźna
 • Dorota Sobolewska - intendent, pomoc administracyjna
 • Mirosław Wędel - konserwator
 • Edyta Winiarska - starsza woźna
 • Izabela Sokołowska - kancelista
 • Anna Zazdrosińska - woźna
 • Katarzyna Pasikowska - sprzątaczka