Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

  • Tel.: 22 822-06-42

 • youtube
 • bip
 • etwinning
 • szkoła z pomysłem

Kadra

 

 

Dyrektor szkoły     Elżbieta Nowakowska
 

Wicedyrektor szkoły   Karol Seroczyński

Wicedyrektor szkoły   Hubert Szczęch

 

Psycholog Monika Bodzańska

Psycholog Julia Wójcik

 

Pedagog Anna Mielecka

Terapeuta zachowań Agnieszka Somerfeld

Doradca metodyczny Ewa Antoszkiewicz

 

Nauczyciele

 • Monika Bodzańska - wychowawca świetlicy, psycholog
 • Łukasz Barszczewski  - nauczyciel religii
 • Magdalena Bogdan-Gaweł  - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy
 • Agnieszka Borowa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy, terapeuta SI
 • Kamil Borowski -wychowawca świetlicy
 • Beata Florczak - wychowawca
 • Agnieszka Florek - Wójtowicz- nauczyciel j. polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowawca
 • Iwona Gaj -  nauczyciel jęz. polskiego, terapeuta SI
 • Marcin Gała - nauczyciel plastyki, techniki, wychowawca
 • Joanna Gąsiorowska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca
 • Małgorzata Gąsowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, wychowawca
 • Jadwiga Gregorczyk - wychowawca świetlicy, wychowawca
 • Robert Grochalski - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Katarzyna Hyjek - nauczyciel matematyki, wychowawca
 • Arkadiusz Johan - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca świetlicy, nauczyciel wychowania fizycznego
 • Anna Kolenda - nauczyciel, wychowawca
 • Justyna Kolo - nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca
 • Justyna Kościańczuk - wychowawca
 • Jagoda Kubicka - wychowawca
 • Michał Szympliński - nauczyciel fizyki, matematyki
 • Małgorzata Lechowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta SI, wychowawca
 • Jagoda Lis-wychowawca świetlicy
 • Renata Łuczka -  nauczyciel informatyki, przyrody, biologii, terapeuta SI, wychowawca
 • Hanna Matusik  - nauczyciel muzyki
 • Justyna Mrozińska-wychowawca świetlicy,terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
 • Magdalena Osman - Plich - nauczyciel języka polskiego, wychowawca
 • Urszula Parol - wychowawca świetlicy
 • Natalia Pastor-terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
 • Konrad Pyrek - nauczyciel etyki
 • Jan Gustaw Rokita - bibliotekarz
 • Monika Stęślik - nauczyciel chemii
 • Hubert Szczęch - wicedyrektor, nauczyciel języka angielskiego
 • Justyna Walędzik - wychowawca świetlicy
 • Kinga Walkowiak - nauczyciel plastyki, techniki
 • Dorota Więckowska - wychowawca świetlicy
 • Iwona Zielińska - wychowawca świetlicy
 • Paulina Mosur - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca, terapeuta SI
 • Agata Dąbrowska - wychowawca świetlicy, nauczyciel wychowania fizycznego
 • Katarzyna Szatkowska - wychowawca świetlicy, wychowawca
 • Karol Seroczyński - wicedyrektor, wychowawca świetlicy, nauczyciel geografii
 • Urszula Wróblewska-nauczyciel języka angielskiego,terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

Terapeuci

 • Ewa Antoszkiewicz  - terapeuta stymulacji słuchowej metodą Johansena; doradca metodyczny m.st. Warszawy ds. kształcenia specjalnego
 • Anna Bukała - terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
 • Urszula Korzeniowska- neurologopeda
 • Joanna Kołucka - terapeuta biofeedback, biblioterapeuta, wdż
 • Paulina Mosur - terapeuta integracji sensorycznej
 • Elżbieta Nowakowska - terapeuta prowadzący zajęcia metodą  W. Sherborne
 • Aleksandra Skibowska- neurologopeda
 • Natalia Pastor-terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
 • Monika Czernecka - logopeda
 • Żaneta Ryszawa - arteterapia
 • Agata Wochna - reedukator, terapeuta stymulacji słuchowej metodą Johansena
 • Urszula Wróblewska -  terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
 • Julia Wójcik - psycholog, terapeuta biofeedback
 • Agnieszka Somerfeld - terapeuta zachowania
 • Iwona Gaj - terapeuta SI

 

Pomoc nauczyciela

 • Leszek Bogucki
 • Urszula Buraczewska
 • Jan Czernikiewicz
 • Olena Filimonchuk
 • Emilia Gajewska
 • Małgorzata Jancz
 • Małgorzata Kaczkiełło
 • Joanna Listwan
 • Agnieszka Mazur
 • Diana Nesteriuk
 • Jana Nowicka
 • Anna Rowińska
 • Ewa Sadkowska
 • Alina Sokół
 • Anna Stankiewicz
 • Andrzej Wiącek

 

Pracownicy administracji i obsługi

 • Małgorzata Gaj - sekretarz szkoły
 • Agata Godowska - kucharz
 • Hanna Hrydzewicz - kierownik gospodarczy
 • Agnieszka Nienałtowska - woźna
 • Mirosław Wędel - konserwator
 • Edyta Winiarska - starsza woźna
 • Izabela Sokołowska - kancelista/intendent
 • Anna Zazdrosińska - woźna
 • Katarzyna Pasikowska - sprzątaczka