Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

  • Tel.: 22 822-06-42

 • youtube
 • bip
 • etwinning
 • szkoła z pomysłem

Kadra

 

 

Dyrektor szkoły     Elżbieta Nowakowska
 

Wicedyrektor szkoły   Iwona Gaj

Kierownik świetlicy    Michał Szympliński

Psycholog Julia Wójcik

Psycholog Monika Wójciak

Pedagog Kamilla Zawadzka

Terapeuta zachowań Agnieszka Somerfeld

Doradca metodyczny Ewa Antoszkiewicz

Nauczyciele

 • Monika Wójciak - wychowawca, psycholog
 • Adam Baranowski  -nauczyciel geografii i techniki
 • Łukasz Barszczewski  - nauczyciel religii
 • Magdalena Bogdan-Gaweł  - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy
 • Agnieszka Borowa - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy, terapeuta SI
 • Katarzyna Bućko - wychowawca świetlicy
 • Monika Czernecka - wychowawca
 • Beata Florczak - wychowawca
 • Agnieszka Florek - Wójtowicz- nauczyciel j. polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowawca
 • Iwona Gaj - wicedyrektor, nauczyciel jęz. polskiego, terapeuta SI
 • Marcin Gała - nauczyciel plastyki, techniki, wychowawca
 • Joanna Gąsiorowska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca
 • Małgorzata Gąsowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, wychowawca
 • Jadwiga Gregorczyk - wychowawca świetlicy, wychowawca
 • Robert Grochalski - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Katarzyna Hyjek - nauczyciel matematyki, wychowawca
 • Arkadiusz Johan - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca świetlicy
 • Anna Kolenda - nauczyciel, wychowawca
 • Justyna Kolo - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Tomasz Kosmalski - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Justyna Kościańczuk - wychowawca
 • Jagoda Kubicka - wychowawca
 • Michał Szympliński - nauczyciel fizyki, matematyki, kierownik świetlicy
 • Małgorzata Lechowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta SI, wychowawca
 • Renata Łuczka -  nauczyciel informatyki, przyrody, biologii, terapeuta SI, wychowawca
 • Hanna Matusik  - nauczyciel muzyki
 • Paulina Noworolnik - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca
 • Magdalena Osman - nauczyciel języka polskiego
 • Urszula Parol - nauczyciel plastyki
 • Konrad Pyrek - nauczyciel etyki, historii
 • Ewa Plusczyńska - wychowawca
 • Jan Gustaw Rokita - bibliotekarz
 • Mateusz Wiśniewski - nauczyciel wychowania fizycznego
 • Monika Stęślik - nauczyciel biologii i chemii
 • Agata Szaraniec - wychowca świetlicy
 • Hubert Szczęch - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca
 • Marlena Szczęch - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Justyna Walędzik - wychowawca świetlicy, wychowawca
 • Kinga Walkowiak - nauczyciel plastyki, techniki
 • Dorota Więckowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca
 • Iwona Zielińska - wychowawca świetlicy
 • Urszula Zielińska - wychowawca świetlicy
 • Paulina Mosur - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca, terapeuta SI
 • Kalina Zajączkowska - wychowawca
 • Sebastian Lisowski - wychowawca świetlicy
 • Agata Dąbrowska - wychowawca świetlicy
 • Katarzyna Szatkowska - wychowawca świetlicy

Terapeuci

 • Ewa Antoszkiewicz  - terapeuta stymulacji słuchowej metodą Johansena; doradca metodyczny m.st. Warszawy ds. kształcenia specjalnego
 • Urszula Czerwińska - Rut - neurologopeda
 • Kalina Zajączkowska - neurologopeda
 • Katarzyna Furtak - terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
 • Ewelina Kamińska - terapeuta integracji sensorycznej 
 • Joanna Kołucka - terapeuta biofeedback, biblioterapeuta, wdż
 • Paulina Mosur - terapeuta integracji sensorycznej
 • Elżbieta Nowakowska - terapeuta prowadzący zajęcia metodą  W. Sherborne
 • Magdalena Pyra- logopeda
 • Żaneta Ryszawa - arteterapia
 • Aneta Syryło - psycholog
 • Monika Ulatowska-Radzka - terapeuta integracji sensorycznej
 • Agata Wochna - reedukator, terapeuta stymulacji słuchowej metodą Johansena
 • Urszula Wróblewska -  terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
 • Kamilla Zawadzka - pedagog, terapeuta SI
 • Julia Wójcik - psycholog, terapeuta biofeedback
 • Agnieszka Somerfeld - terapeuta zachowania
 • Iwona Gaj - terapeuta SI

 

Pomoc nauczyciela

 • Agnieszka Mazur
 • Anna Jabłczyńska
 • Emilia Gajewska
 • Alina Sokół
 • Anna Wiśniewska
 • Anna Stankiewicz
 • Małgorzata Jancz
 • Małgorzata Kaczkiełło
 • Urszula Buraczewska
 • Ewa Sadkowska
 • Monika Kozioł
 • Andrzej Wiącek
 • Leszek Bogucki
 • Joanna Listwan

 

Pracownicy administracji i obsługi

 • Małgorzata Gaj - sekretarz szkoły
 • Agata Godowska - kucharz
 • Hanna Hrydzewicz - kierownik gospodarczy
 • Zygmunt Nowakowski - dozorca
 • Agnieszka Nienałtowska - woźna
 • Dorota Sobolewska - intendent, pomoc administracyjna
 • Mirosław Wędel - konserwator
 • Edyta Winiarska - starsza woźna
 • Izabela Sokołowska - kancelista
 • Anna Zazdrosińska - sprzątaczka