Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

    • Tel.: 22 822-06-42

  • youtube
  • bip
  • etwinning
  • szkoła z pomysłem

Rada Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców:

Pan Krzysztof Urbański

kontakt: 

Zebrania Prezydium Rady Rodziców:

  • 21 września 2023
  • 14 marca 2024

Uwaga! Rada Rodziców posiada konto oraz subkonto w banku. Przed wpłatą pieniędzy należy ustalić z Przewodniczącą Rady Rodziców wybór odpowiedniego konta.

Na podany poniżej numer konta prosimy wpłacać na Komitet Rodzicielski z dopiskiem:

- NA RADĘ RODZICÓW

- IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASA

"SKO KONTO DLA RADY RODZICÓW"

nr konta: 24 1020 1055 0000 9902 0384 0196
PKO BP SA
Oddział 88 w Warszawie
ul Grójecka 72
02 - 359 Warszawa

Jednocześnie informujemy, iż powstało subkonto dla innych wpłat, tj.:

- ZBIÓRKA - WYCIECZKA

- ZBIÓRKA - PŁYWALNIA

- ZBIÓRKA - NAGRODY

- ZBIÓRKA - INNE (jakie)

Powyższe wpłaty mogą być dokonane po uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za zbiórkę oraz z Przewodniczącym Rady Rodziców, który udostępni numer subkonta na cele specjalne.

Na podany numer subkonta prosimy wpłacać pieniądze z dopiskiem:

- CEL (nazwa)

- IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA/UCZENNICY, KLASA