• A-
  • A
  • A+
  • strona kontrastowa
Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

    • Tel.: 22 822-06-42

Rada Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców:

Pani Małgorzata Libuszowska

kontakt: m.g.libuszowscy@interia.pl

Zebrania Prezydium Rady Rodziców:

  • 20.09.2018 r.
  • 21.03.2019 r.

Uwaga! Rada Rodziców posiada konto oraz subkonto w banku. Przed wpłatą pieniędzy należy ustalić z Przewodniczącą Rady Rodziców wybór odpowiedniego konta.

Na podany poniżej numer konta prosimy wpłacać na Komitet Rodzicielski z dopiskiem:

- NA RADĘ RODZICÓW

- IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASA

"SKO KONTO DLA RADY RODZICÓW"

nr konta: 24 1020 1055 0000 9902 0384 0196
PKO BP SA
Oddział 88 w Warszawie
ul Grójecka 72
02 - 359 Warszawa

Jednocześnie informujemy, iż powstało subkonto dla innych wpłat, tj.:

- ZBIÓRKA - WYCIECZKA

- ZBIÓRKA - PŁYWALNIA

- ZBIÓRKA - NAGRODY

- ZBIÓRKA - INNE (jakie)

Powyższe wpłaty mogą być dokonane po uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za zbiórkę oraz z Przewodniczącą Rady Rodziców, która udostępni numer subkonta na cele specjalne.

Na podany numer subkonta prosimy wpłacać pieniądze z dopiskiem:

- CEL (nazwa)

- IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA/UCZENNICY, KLASA

 

DO POBRANIA:

PROTOKÓŁ - 20.09.2018


UCHWAŁA RADY RODZICÓW

ROZLICZENIE RADY RODZICÓW

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA RADY RODZICÓW