Szkoła Podstawowa Specjalna
Nr 177

ul. Szczęśliwicka 45/47, 02–353 Warszawa

  • Tel.: 22 822-06-42

 • youtube
 • bip
 • etwinning
 • szkoła z pomysłem

Dokumenty szkolne

 • Pięcioletni Program Wychowawczy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - dokumenty szkolne

 • Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 177 (2022)

 • Plan Nadzoru Pedagogicznego 2023/24

 • Pięcioletni Plan Wychowawczy SP 177 w Warszawie

 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 177 w Warszawie

 • Regulamin Świetlicy

 • Organizacja przyjmowania skarg i wniosków

 • Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia w czasie zajęć edukacyjnych

 • Procedura wydłużenia etapu edukacyjnego

 • Regulamin korzystania z terenu Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 177 w Warszawie

 • Regulamin postępowania w przypadku wystąpienia destrukcji materialnej, przemocy fizycznej lub zachowań agresywnych

 • Regulamin postępowania w przypadku wystąpienia szkody materialnej oraz przemocy fizycznej

 • Regulamin przeprowadzania zajęć przykładowych i obserwowanych

 • Statut - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

 • Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania - Szkoła Podstawowa

 • Zasady postępowania w przypadku zaginięcia ucznia

 • Raport ewaluacji 2017/2018 (Kuratorium Oświaty)

 • Pięcioletni Plan Pracy Szkoły na lata 2018/2023

 • Regulamin wycieczek

 • Szkolny Zestaw Programów Własnych

 • Szkolny Zestaw Programów

 • Ragulamin użytkowania sztucznej ściany wspinaczkowej

 • Regulamin użytkowania toru linowego

 • Pięcioletni Plan Profilaktyczno-Wychowawczy SP 177 w Warszawie

 • Kodeks etyki

 • Regulamin wycieczek

 • Procedura wydłużania etapu edukacyjnego

 • Procedura postępowania w przypadku wystąpienia wypadku

 • Regulamin postępowania w przypadku wystąpienia szkody materialnej, przemocy fizycznej, agresji

 • Oświadczenie o sytuacji życiowej - ZFŚS

 • Pięcioletni Plan Profilaktyczno-Wychowawczy SPS 177 w Warszawie

 • Wniosek o przyznanie świadczenia - ZFŚS

 • Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej Specjalnej (EPES) w Szkole podstawowej Specjalnej Nr 177

 • Szkolny Zestaw Programów Własnych

 • WEWNĄTRZSZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 177 ROK SZKOLNY 2022-2023

 • Ubezpieczenie - OWU

 • Ubezpieczenie - grupowe

 • Ubezpieczenie - tradycyjne

 • Ubezpieczenie - tabela

 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

2024-04-10

Przeznacz 1,5% na szkołę!